پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اصطلاح" ساختمان ضد زلزله" را غیر علمی خواند و یادآور شد: طراحی ساختمان ها بر اساس شتاب زلزله صورت می گیرد، نه بر اساس بزرگای آن.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن انتقاد از کاربرد اصطلاح غلط" ساختمان ضد زلزله" که سال ها است در ادبیات ارتباطی بین فروشندگان و خریداران ساختمان ها رواج پیدا کرده، این اصطلاح را مردود و غیرعلمی ذکر و تاکید کرد: بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران، طراحی ساختمان ها بر اساس شتاب زلزله صورت می گیرد، نه بر اساس بزرگا.

به عنوان نمونه در تهران ساختمان ها برای شتاب زلزله معادل ۳۵ درصد شتاب جاذبه زمین طراحی می شوند. با این اوصاف هیچ ساختمانی در تهران در برابر زلزله بر اساس ریشتر طراحی نمی شود و اساسا چنین ادعایی مبنای علمی ندارد.

از آنجایی که روال طراحی و اجرا ساختمان ها برای سطوح عملکرد و سطوح لرزه ای تعریف و مشخص می شود، لذا نمی توان ادعا کرد که ساختمانی می تواند ضد زلزله باشد؛ بنابراین اصطلاح ساختمان" مقاوم در برابر زلزله ای با شدت مشخص" توصیف صحیح تری است که باید کوشش شود جایگزین این غلط مصطلح شود.

البته مطابق نظر کارشناسان، ادعای اینکه ساختمانی در برابر شدت مشخصی از زلزله مقاوم باشد، منطقی است؛ مشروط بر آنکه ساختمان مورد نظر با رعایت ضوابط فنی در طراحی و کیفیت در اجرا همراه باشد.

همچنین درصد خرابی و خسارت های یک زلزله منوط به مجموعه ای از علل و عوامل مختلف از جمله عمق کانونی و شدت زلزله است و تنها به بزرگای آن مربوط نمی شود.

مقایسه دو زلزله بالای ۷ ریشتر منجیل-رودبار در سال ۱۳۶۹ و سراوان (سیستان) در سال جاری نشان می دهد درحالی که زلزله سراوان به لحاظ بزرگای ریشتر حتی بزرگتر از زلزله منجیل-رودبار بوده است، خسارات جانی و مالی به مراتب کمتری نسبت به زلزله سال ۱۳۶۹ داشته است. علت این مساله فاصله زیاد کانون زلزله (نقطه ای در عمق زمین که شکستگی اتفاق می افتد) تا ساختمان های موجود در شهرهای پر جمعیت است.

در واقع انرژی زلزله در فواصل دورتر به صورت طبیعی کاسته می شود و شتاب زمین کاهش می یابد. در نتیجه ذکر این موضوع که ساختمانی تنها بر اساس بزرگای مشخصی از زلزله طراحی شده است صحیح نیست؛ چراکه آن ساختمان ممکن است در مجاورت مرکز آن زلزله یا در فاصله ای بسیار دورتر از آن باشد.

از این رو منطقی ترین راه برای اطمینان از ایمنی و مقاومت سازه ها در برابر زلزله، درخواست مدارک فنی ساختمان چون نقشه های طراحی شده، تاییدیه های مهندس ناظر و شهرداری از فروشندگان است. روشن بودن مشخصات طراحی، محاسب و ناظر در این مستندات زمینه ای برای بررسی اجمالی کیفیت کار را فراهم می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات