درگیری های معترضان ترک و پلیس ترکیه در میدان تقسیم که حالا شهرتی جهانی پیدا کرده است، دیگر از شکل اعتراض و درگیری خارج شده و شبیه جنگی خیابانی شده است.

۰۱

Taksim square in Istanbul

۰۲

Taksim square in Istanbul

۰۳

Taksim square in Istanbul

۰۴

Taksim square in Istanbul

۰۵

Taksim square in Istanbul

۰۶

Taksim square in Istanbul

۰۷

Taksim square in Istanbul

۰۸

Taksim square in Istanbul

۰۹

Taksim square in Istanbul

۱۰

Taksim square in Istanbul

تظاهرکنندگان از وسایل ابتدایی استفاده می کنند برخی از آنها ماسک دارند و می توانند بهتر به پیش بروند و با پلیس در بیافتند. آنها از وسایل ابتدایی مانند سرکه، اسید و پیاز برای در امان ماندن از گازهای اشک آور استفاده می کنند اما پلیس در سطح گسترده ای از گاز اشک آور استفاده می کند.

پلیس ترکیه دوشنبه شب، در یازدهمین روز اعتراض ها، با استفاده از گاز اشک آور صدها تظاهرکننده را در مرکز آنکارا پراکنده کرد.

عکس ها: رویترز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات