خطای دید همواره می تواند موجب شگفتی انسان شده و قدرت بینایی ما را به چالش بکشد. در خطای دید، تصاویری که مشاهده می شوند نسبت به واقعیت متفاوت هستند.

خطای دید همواره می تواند موجب شگفتی انسان شده و قدرت بینایی ما را به چالش بکشد. در خطای دید، تصاویری که مشاهده می شوند نسبت به واقعیت متفاوت هستند. ذهن ما همواره تلاش می کند تا ساده ترین روش برای نگاه به چیزهای مختلف را بیابد. در نگاه نخست، ما تصویر را با ویژگی ها و تفسیری کلی از آن مرتبط می کنیم، اما پس از اندکی تامل و دقت جزئیات دیگری را کشف می کنیم که توجهی به آنها نداشته ایم.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز ، " چشم انداز تحمیلی" ( Forced Perspective ) یکی از تکنیک های رایج برای ایجاد خطای دید است که درک دیداری انسان را با ارائه شی ای بزرگ تر، کوچک تر، نزدیک تر یا دورتر از اندازه واقعی به اشتباه می اندازد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات