زمین زییاست؛ بسیار زیبا و به ویژه وقتی از چشم ماهواره ها دیده شود؛ زیبایی زمینی از چشم آسمانی. خودتان قضاوت کنید.

زمین

این مرمر آبی

مینیاتور

اینجا جنوب شرقی بنگلادش است

ابرهای صبحگاهی

بر فراز گوشه ای از چین پهناور

تابلویی از صخره و ماسه

هر کجای زمین که هست؛ زیباست، زیبا

هندسه ای غریب

برف زده است به قلب آسیا، آسیای مرکزی

فیروزه و سنگ

دانوب است اینجا

چشم در چشم

کوه است این در صحرا

چشم در چشم

کوه اتشفشان است این؛ ایتالیا

شب خوش!

همان مرمر آبی است اینجا
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات