مشعل المپیک ۲۰۱۲ روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه توسط مصطفی سلیمانی نخستین ایرانی حمل کننده مشعل المپیک به برج میلاد منتقل شد.

۰۱

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۳

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۴

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۵

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۶

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۷

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

۰۸

انتقال مشعل المپیک ۲۰۱۲ به برج میلاد

عکس ها: تسنیم

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات