وزیر بهداشت از رتبه برتر ایران در شاخصهای توسعه انسانی در میان کشورهای منطقه، طبق گزارش سازمان ملل متحد خبر داد.

دکتر محمدحسن طریقت منفرد گفت: طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد، ایران در شاخص امید به زندگی در میان کشورهای جنوب شرق آسیا رتبه برتر را داراست. وی افزود: طبق این گزارش در حال حاضر میانگین سن امید به زندگی در ایران ۷۳.۲ سال است که بر اساس همین گزارش در سال ۱۹۸۰ میلادی این عدد ۵۱.۱ سال و در سال ۲۰۰۵ میلادی ۶۹.۸ سال بوده است.

طریقت منفرد گفت: بر این اساس شاخص امید به زندگی نسبت به سال ۱۹۸۰ میلادی ۲۲.۱ سال و نسبت به سال ۲۰۰۵ به میزان ۹.۱ سال افزایش یافته است. وزیر بهداشت ادامه داد: سازمان ملل متحد در این گزارش اعلام کرده است جمهوری اسلامی ایران با ۷ سال اختلاف در صدر کشورهای جنوب شرق آسیاست. در حالی که میانگین این شاخص در کشورهای با شاخص توسعه بالا ۷۳.۴ سال است.

وی در خصوص شاخص نابرابری جنسیتی (نقش زنان در توسعه) نیز گفت: طبق گزارش مذکور نسبت مرگ و میر مادران سهم بسزایی در این شاخص دارد که خوشبختانه در این زمینه نیز رکورد عدد ۲۱ مرگ و میر مادر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در ایران به نسبت ۲۰۳ مرگ و میر مادر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در منطقه جنوب آسیا متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر بهداشت، " دسترسی به دانش و سرانه درآمد ناخالص ملی" را شاخص دیگر توسعه انسانی در گزارش سازمان ملل متحد اعلام کرد و اظهار داشت: در این شاخص نیز ایران طی سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته است. به طوریکه میانگین سالهای آموزش در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ میلادی ۵.۷ سال بیشتر شده و سالهای قابل انتظار آموزش نیز ۵.۷ سال رشد داشته است. میزان پیشرفت این شاخص در طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ به ترتیب ۲.۹ و ۰.۸ سال بوده است.

طریقت منفرد افزود: طبق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ میلادی بیشترین حرکت را به سمت حداکثر امتیاز در شاخص توسعه انسانی (HDI) داشته است. در این فهرست جمهوری اسلامی ایران رتبه دوم را پس از کره جنوبی داشته و از کشور چین بالاتر قرار گرفته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات