جان اسمیت دانشمندی که عکاسی خودآموخته هم هست، هنر را به طور علمی- از طریق، تجربه کردن، آزمون و خطا آموخته است.

تخصص او پر کردن لامپ های روشنایی با موادی دلبخواهی و اغلب رنگی، و ثبت کردن لحظه منفجر شدن آنها و آزاد شدن این مواد رنگارنگ پس از تیراندازی به لامپ ها است.

اما چرا او لامپ های روشنایی را انتخاب کرده است؟ اسمیت از این لحاظ به لامپ ها علاقمند شده است که آنها اشیایی خانگی هستند که اغلب افراد نادیده شان می گیرند.

او می خواهد به این لامپ ها انرژی و زندگی ببخشد و آنها را از ماهیت عادی شان خارج کند و به افراد لحظه ای شگفت آور هنگام انفجار آنها را نشان دهد که به طور معمول قابل دیدن نیست.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات