فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در جدیدترین معادل هایی که برای اسامی لاتین ورزش های مختلف ارائه کرده از روش نوین ترجمه کلمه به کلمه استفاده کرده است.

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در جدیدترین معادل هایی که برای اسامی لاتین ورزش های مختلف ارائه کرده از روش نوین ترجمه کلمه به کلمه استفاده کرده است. مثلا به جای کیک بوکسینگ، پامشت پیشنهاد شده و به جای اسنوبورد، تخته برف. اتفاقا این می تواند درس خوبی باشد برای خارجی ها تا بدانند ما برای کلمه به کلمه عبارات آنها معادل داریم.


وقتی آنها ورزش ها و فنون ابداعی ما را معادل سازی می کنند، چرا ما نکنیم؟ هر وقت در کشتی به جای « one hand and one leg» گفتند « یه دست و یه پا» و به جای « little dog» هم گفتند « سگک» ما هم تخته برف را فراموش می کنیم و می گوییم « اسنوبورد» .

عجالتا ترجمه های دیگری از رشته ها و اصطلاحات ورزشی ارائه می شود اما باب مذاکره با غرب باز است و اگر مایل باشند می توانیم در نشست های آینده طوری که حقوق ملت ایران هم لحاظ شود بر سر برخی تلفظ ها با هم توافق کنیم.

واترپلو – water+polo = برنج آبکش

بدمینتون = bad + min + ton = صداشو کم کن زشته

تنیس = ten + is = ده است

پینت بال = paint + ball = توپ نقاشی

گلف = gulf = خلیج همیشه فارس

ایروبیک = air + bic = خودکار هوایی

ریباند = re + band = بازپخش نوار

کرنر = corn + er = ذرت کار

رانینگ = run + ing = بدو بدو

سرویس = ser + vis = آقای قوی

فورهند = for + hand = برای دست

اساسا در ورزش اسم و ورزش خارجی زیاد است و چنانچه مایل باشید فرهنگستان ترجمه آنها را برایتان انجام می دهد. فقط کمی گران می گیرند، صفحه ای ۲۵ تومان.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات