نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

کاپیتان و دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با حضور در میان کودکان سرطانی یک روز خوب و بیادمادنی برای آنها رقم زدند. این بار فوتبال در خدمت دوستی و خوشبختی بود تا کودکانی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند لحظات شیرینی را کنار دو بازیکن تیم ملی سپری کنند.

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی

نکونام و حقیقی در کنار کودکان سرطانی

خلق یک روز به یادماندنی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات