در ادامه این مطلب، توری کوتاه در دنیای حیوانات و لحظات زیبایی که طی هفته گذشته ثبت شده اند، خواهیم داشت.

در ادامه این مطلب توری کوتاه در دنیای حیوانات و لحظات زیبایی که طی هفته گذشته ثبت شده اند، خواهیم داشت.
ادامه تصاویر در این لینک

" لوسی چین" ، عکاس برزیلی، هنگامی که همراه خانواده خود برای گذراندن تعطیلات در گاریبالدی، اورگان به سر می برد، این تصویر را گرفته است. به نظر می رسد این صدف زبان خود را بیرون آورده و قصد مسخره کردن وی را دارد!

شترهای دو کوهانه مسیر خود در بیابان" شیانگ شوان" ( Xiangshawan ) در چین را طی می کنند.

ادامه تصاویر در این لینک
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات