عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: تصاویر زیر از پلیکانهای معروف باغ تاریخی گلشن شهر طبس است که در تاریخ پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲ گرفته شده است.

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس

پلیکان های باغ گلشن طبس
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات