۳۱ مرداد روز جهانی مسجد

دکتر علی صباغیان: بنا به در خواست جمهوری اسلامی ایران، ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد ماه) مصادف با به آتش کشیدن مسجد الاقصی توسط صهیونیست ها از سوی سازمان همکاری اسلامی به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

مسجد جامع امام خمینی جزیر ه تنب بزرگ

عکس از: علی صباغیان

تصاویر زیر از مسجد جامع امام خمینی (ره) جزیر تنب بزرگ است که در  روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ گرفته شده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات