عکس>  عکاسان- همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: کویر مرکزی ایران از نقاط دیدنی کشور است. نمکزارهای این کویر در فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر خور به سمت طبس چشم اندازهای بسیار زیبایی را ایجاد کرده است. بارندگی های سال ۹۱ در این منطقه و جمع شدن آب بر روی این نمکزارها زیبایی این صحنه ها را دو چندان کرده است. تصاویر زیر روز ۸ فروردین ۱۳۹۲ از این نمکزارها گرفته شده است. زیبایی این مناظر را باید از نزدیک دید.

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان

نمکزار های کویر مرکزی ایران در منطقه خور و بیابانک

عکس از: علی صباغیان
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات