عکس>  عکاسی- همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: هرجای سرزمین بزرگ ایران زیبایی خاص خود را دارد. جزایر ایرانی خلیج فارس از زیبایی ها منحصر به فردی برخودار است. تصاویر زیر روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ از منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم گرفته شده است.

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

منظره طلوع خورشید در ساحل جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات