عکس>  فتوژورنالیسم- همشهری آنلاین: گلریزان فیلم دهلیز با حضور جمعی از هنرمندان در سینمای آزادی برگزارشد.

۰۱

گلریزان فیلم دهلیز

۰۲

گلریزان فیلم دهلیز

۰۳

گلریزان فیلم دهلیز

۰۴

گلریزان فیلم دهلیز

۰۵

گلریزان فیلم دهلیز

۰۶

گلریزان فیلم دهلیز

۰۷

گلریزان فیلم دهلیز

۰۸

گلریزان فیلم دهلیز

۰۹

گلریزان فیلم دهلیز

۱۰

گلریزان فیلم دهلیز

۱۱

گلریزان فیلم دهلیز
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات