در آسمان شامگاهی امشب سه شنبه پدیده مقارنه میان دو جرم آسمانی سیاره عطارد و ستاره سماک اعزل رخ خواهد داد.

به گزارش افکارنیوز ، در شامگاه امشب سه شنبه ۲ مهر پس از غروب خورشید و طلوع ستاره سماک اعزال پدیده مقارنه میان دو جرم آسمانی سیاره عطارد و ستاره سماک اعزل رخ خواهد داد.

ستاره سماک اعزل ستاره ای پرنور در صورت فلکی سنبله و پانزدهمین ستاره پرنور آسمان است. این ستاره حدود ۲۸۰ سال نوری از ما فاصله دارد و ۲۳۰۰ بار درخشنده تر از خورشید است.

در پدیده مقارنه جدایی زاویه ای عطارد از ستاره سماک اعزال کمتر از ۱ درجه و برابر با تقریبا ۵۷ دقیقه قوس است.

در زمان مقارنه سیاره عطارد دارای درخشندگی منهای ۰.۱۱ و درخشندگی سماک اعزال حدود یک است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات