شرکت EPFL و «سیستم های فضایی سوئیس» (S۳) با همکاری یکدیگر ماهواره CleanSpace One را با هدف جمع آوری پسماند فضایی و با استفاده از یک سیستم پرتاب ارائه داده اند که نوید عملکردی ارزان تر از تکنیک های معمول را می دهد.

به گزارش افکارنیوز ، تخمین زده می شود بیش از ۱۶ هزار قطعه پسماند فضایی حول زمین می چرخند که قطر آن ها بیش از ۱۰ سانتی متر گزارش شده است.

این میزان در فضا زیاد به نظر نمی رسد، اما ماهواره ها تمایل دارند در مدارهای مشابه جمع شوند و تصادم ماهواره ای مانند آنچه در سال ۲۰۰۹ بین Iridium ۳۳ و Kosmos-۲۲۵۱ رخ داد، این تعداد را به طور استثنایی افزایش می دهد.

در صورت رخداد چنین رویدادی، سفرهای فضایی بسیار هزینه بر و دشوارتر می شوند.

هم اکنون طرح های بسیاری برای کمتر خطرناک کردن راهپیمایی ماهواره ها وجود دارند.

این رویکردها شامل نصب میکروپیشرانه ها یا بادبان های خورشیدی به عنوان شیوه ای برای راندن پسماندها به درون جو یا اعماق فضا است، اما هنوز این پرسش مطرح است که چگونه باید با پسماندهایی که از پیش وجود دارند، برخورد کرد.

یک پاسخ ماهواره CleanSpace One است که برای اوج گیری در سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده و هم اکنون تحت توسعه EPFL قرار دارد و نسخه کنونی آن فقط ۳۰ کیلوگرم وزن دارد.

این نسخه از فناوری های متعدد و اجزای کلیدی که با شرکای متعدد، شامل آژانس فضایی اروپا، طراحی شده، بهره می برد.

سامانه جدید مجهز به پیشرانه هایی است و برای برخورد با ماهواره های غیرقابل استفاده طراحی شده است.

زمانی که این ماهواره در ایستگاه قرار گیرد، یک پنجه پسماندها را گیر می اندازد و ماهواره پسماند را به درون جو زمین می راند.

در نخستین آزمایش، سامانه جدید با یک نانوماهواره بدون کاربرد سوئیسی با عرض فقط ۱۰ سانتی متری ملاقات خواهد کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات