عکس>  عکاسی- همشهری آنلاین: یک غواص عکاس به ثبت تصاویر خارق العاده ای از ماهی های مرکب دم کل پرداخته که از هزاران سلول برای تغییر رنگ استفاده می کنند.

ماهی های مرکب

از هزاران سلول برای تغییر رنگ استفاده می کنند

ماهی های مرکب

پوست شفاف با رنگ دانه هایی که شبیه لکه ها یا دانه های کوچک است

ماهی های مرکب

استفاده از سلول ها برای تغییر شکل برای جذب جفت به سمت خود

ماهی های مرکب

از هشت بازوی مکنده و دو شاخک برخوردارند

ماهی های مرکب

تنها با استفاده از باله ها با جهش مایع از عقب می توانند شنا کنند

به گزارش ایسنا، سرپایان از پوست شفاف با رنگ دانه هایی موسوم به کروماتوفورها برخوردارند که شبیه لکه ها یا دانه های کوچک است. آنها از سلول ها برای تغییر شکل استفاده می کنند تا بتوانند جفت را به سمت خود جذب کنند.

تاد بریتل این تصاویر زیبا را در یکی از چندین سفر اکتشافی خود به دریا ثبت کرده است.

بریتل در قایقی در برمودا بزرگ شده و اقیانوس، همراه همیشگی او بوده است. وی غواصی را از ۱۲ سالگی آغاز کرد و سپس با تجهیزات عکاسی در سال ۲۰۰۸ به ثبت زیبایی های زیر آب در کشور پالائو پرداخت.

تصاویر بریتل در نشریات تجاری و بازرگانی منتشر شده و وی همچنین توانسته در چندین رقابت بین المللی برنده شود.

ماهی مرکب دم کل شبیه سپیداج است. این ماهی ها حیوانات کوچکی هستند که از هشت بازوی مکنده و دو شاخک برخوردارند.

آنها در آب های کم عمق ساحلی اقیانوس آرام، برخی بخش های اقیانوس هند و همچنین دماغه Peninsula در آفریقای جنوبی زندگی می کنند.

این ماهی ها مانند سپیداجها تنها با استفاده از باله ها یا رانش به جلو با جهش مایع از عقب می توانند شنا کنند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات