نگهداری و تغذیه تمساح ها در نوع خود حرفه ای مخاطره آمیز محسوب می شود. امروزه، در بسیاری از باغ وحش های جهان و یا تورهای گردشگری مشاهده تغذیه این شکارچیان سنگین وزن اما چابک به یکی از جاذبه های اصلی مبدل شده است.

به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز ، نگهداری و تغذیه تمساح ها در نوع خود حرفه ای مخاطره آمیز محسوب می شود. امروزه، در بسیاری از باغ وحش های جهان و یا تورهای گردشگری مشاهده تغذیه این شکارچیان سنگین وزن اما چابک به یکی از جاذبه های اصلی مبدل شده است. این در شرایطی است که حتی اگر از پشتوانه تجربه چندین ساله در زمینه سر و کار داشتن با این خزندگان عظیم الجثه برخوردار بوده و با رفتارهای آنها به خوبی آشنا باشید، تضمین ایمنی ۱۰۰ درصد امکان پذیر نبوده و ممکن است حوادث ناخوشایندی رخ دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات