قوی ترین پرتو اشعه ایکس جهان در سینکروترون الکترون آلمان (DESY) می درخشد.

به گزارش افکارنیوز ، در منبع نور اشعه ایکس به نام PETRA III، دانشمندانی از دانشگاه گوتینگن پرتویی را با قطر تقریبا پنج نانومتر تولید کردند. این میزان ۱۰ هزار برابر نازک تر از تار موی انسان است.

این پرتو اشعه ایکس امکان تمرکز بر کوچک ترین جزئیات را می دهد.

گروه های تحقیقاتی پروفسور تیم سالدیت از موسسه فیزیک اشعه ایکس و تیم پروفسور هانس-اولریچ کربت از موسسه فیزیک مواد دانشگاه گوتینگن این موفقیت را صورت دادند.

اشعه ایکس سخت با انرژی بالا را نمی توان با استفاده از یک شیشه سوزان و به آسانی نور مرئی متمرکز کرد.

به جای استفاده از عدسی های معمول، تیم علمی از عدسی Fresnel استفاده کرد که شامل چندین لایه است.

پشتیبان اصلی در این سامانه سیم تنگستن کوچک با ضخامت فقط یک هزارم میلی متر است.

در اطراف سیم، لایه های تنگستن و سیلیکون به باریکی نانومتری به شیوه ای متناوب اعمال می شوند.

فیزیکدانان سپس اسلایس باریکی از این سیم اندودشده را بریدند. این اسلایس دارای ۵۰ تا ۶۰ لایه تنسگتن و سیلیکون است و ضخامت این لایه باید بی نهایت دقیق باشد.

اسلایس این سیم به اندازه فقط دو هزارم یک میلی متر به عنوان یک عدسی به کار می رود. با این حال، این سیستم مانند یک عدسی شیشه، نور را منکسر نمی کند، بلکه مانند شبکه نوری تولیدکننده الگویی از پچ های شفاف و تاریک نور را منتشر می کند. در این حالت، ضخامت لایه ها طوری انتخاب می شود که نواحی شفاف الگوی انکسار در یک نقطه همسان به هم می رسند.

هر چه عدسی دقیق تر ساخته شود، کانون اشعه ایکس قوی تر می شود.

با این روش، فیزیکدانان پرتو اشعه ایکس با قطر ۴.۳ نانومتر (میلیونم میلی متر) را در جهت افقی و قطر ۴.۷ نانومتر در جهت عمودی به دست آورند.

شفافیت عالی منبع نور اشعه ایکس DESY امکان ایجاد کانون نانوی قابل استفاده را فراهم کرد.

پرتو اشعه ایکس امکانات جدیدی را برای علم مواد به طور مثال، بررسی سیم های نانو برای کاربرد در سلول های خورشیدی فراهم می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات