عکس>  عکاسان- همشهری آنلاین: با مرور نشریات قدیمی می توان این نکته را دریافت که تبلیغات، از ابتدا هم جزء تقریبا جدانشدنی رسانه ها بوده اند.

تبلیغ عکاسخانه در ۶۱ سال پیش

اعلام شده در سال ۱۳۴۱

تبلیغ عکاسخانه در ۶۱ سال پیش

اعلام شده در سال ۱۳۳۱

به گزارش ایسنا، مهدی نورمحمدی در کتاب سرآغاز عکاسی در قزوین علاوه بر انتشار عکس های قدیمی، به موضوع تبلیغ یک عکاسخانه پرداخته است.

اولین تبلیغ به عکاسخانه ی الکترو همرنک مربوط است که در سال ۱۳۱۴ در هفته نامه ی بازپرس به چاپ رسید. مدیریت این عکاسخانه را زیبا همرنک برعهده داشته و گویا این عکاسی در تهران بوده است. همچنین این عکاسخانه برای معلم ها و محصل ها خدمات را نیم بها ارائه می کرده است.

در این کتاب، اعلان هایی از عکاسخانه ی آندره که گویا در آن زمان تنها عکاسخانه ی شهر قزوین بوده نیز آمده است.

موضوعی که جالب به نظر می رسد، نحوه ی آگهی دادن یا همان اعلان این عکاسخانه است؛ در نخستین تبلیغ این عکاسخانه آمده است: مژده به اهالی شهرستان قزوین / عکاسی آندره، جدیدالتأسیس در قزوین / شب و روز با برق.

علاوه بر این که داشتن برق به طور شبانه روزی یک امتیاز بوده، از واژه ی آگراندیسمان که یک واژه ی فرانسوی است، به جای بزرگ نمایی استفاده می شده است.

این تبلیغات در هفته نامه ی نجات قزوین در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ به چاپ رسیده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات