محققان دانشگاه دوک برای نخستین بار موفق به شناسایی ترکیبی در شیر مادر شدند که با خنثی کردن ویروس اچ آی وی، از نوزادان در برابر انتقال بیماری از مادر آلوده (به نوزاد) محافظت می کند.

ملت ایران: «سالی پرمار» نویسنده ارشد این تحقیق و از محققان ایمونولوژی و ژنتیک مولکولی دانشگاه دوک تأکید می کند: حتی اگر فرض کنیم که داروهای ضد رترو ویروس با قابلیت پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به فرزند در اختیار داریم، تمامی مادران باردار تحت آزمایش ایدز قرار نمی گیرند و تنها کمتر از ۶۰ درصد از داروهای پیشگیری (ایدز) استفاده می کنند؛ بنابراین یک استراتژی جایگزین برای جلوگیری از انتقال از مادر به فرزند مورد نیاز است.

محققان مطالعات خود را بر شیر مادر متمرکز کردند که از مدت ها قبل خواص محافظتی آن بخصوص در انتقال ویروس از مادر به فرزند تأیید شده بود.

نمونه هایی از شیر زنان غیر آلوده برای خنثی کردن سویه های های ویروس اچ آی وی مورد بررسی قرار گرفتند که تأییدکننده تمامی فعالیت های خنثی سازی قابل تشخیص در بخش وزنی بالای مولکولی هستند.

با استفاده از فرآیند جداسازی پروتئین چند مرحله یی، محققان موفق به شناسایی پروتئین TNC شدند.

نقش پروتئین Tenascin-C یا TNC در بهبود زخم ها مشخص شده بود، اما خواص ضد میکروبی آن ناشناخته باقی مانده بود؛ این پروتئین نقش مهمی در ترمیم بافت ایفا کرده و در توسعه جنینی نیز مؤثر است.

به گفته محققان، این پروتئین در شیر مادر قادر به خنثی کردن ویروس اچ آی وی و محافظت بالقوه از نوزادی است که به صورت مکرر در معرض این ویروس قرار دارد.

پروتئین TNC ذاتا ایمن به نظر می رسد، چراکه بطور طبیعی در شیر مادر وجود داشته و می تواند از مشکل مقاومت ویروس اچ آی وی در برابر داروهای ضد رترو ویروسی پیشگیری کند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات