دانشمندان انگلیسی، ویروسی را شناسایی کرده اند که باکتری های عامل عفونت بیمارستانی را" می خورد" ؛ پیشرفتی که می تواند جایگزین داروهای آنتی بیوتیک و حل معضل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک شود.

به گزارش افکارنیوز ، این شیوه جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های باکتریایی عرضه می کند که در آن از ویروس های طبیعی موسوم به باکتریوفاژها یا باکتری خوارها و یا به طور خلاصه فاژها استفاده می شود.

محققان دانشگاه لیستر، فاژهایی را که به طور خاص باکتری Clostridium difficile (C. diff) , را هدف قرار می دهد، جدا کردند. C. diff موجب بروز عفونت بیمارستانی می شود که سال گذشته موجب مرگ هزار و ۶۴۶ شهروند انگلیسی شد.

در بررسی های آزمایشگاهی این ویروس ها در برابر خطرناک ترین نوع این باکتری ۹۰ درصد موفق عمل کردند.

خطر افزایش مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها یکی از مهمترین خطرات برای سلامتی در سراسر جهان هستند. مارتا کلوکی مجری این تحقیقات می گویند فاژها می توانند نقش مهمی را در دهه های پیش رو در درمان عفونت های باکتریایی ایفا کنند.

وی افزود: تاثیر آینده آنتی بیوتیک ها رو به کاهش است چرا که باکتری های بیشتری هوشمند می شوند و از این داروهای معجزه آسا را دور می زنند. همین امر نیاز برای جستجوی درمانهای جدید را افزایش می دهد.

بر خلاف آنتی بیوتیک ها، فاژها به طور کلی فقط یک گونه باکتری را هدف قرار می دهند. این امر می تواند آنها را به عنوان درمانی برای عفونت های C. diff موثر واقع کند. این درحالی است که درمان با آنتی بیوتیک وقتی تداخل با تعادل باکتری خوب در روده تداخل کند، خطرناک می شود.

فاژها سلول های باکتری را عفونی و DNA خود را درون سلول تکثیر می کنند. این کار نه تنها موجب مرگ باکتری می شود بلکه فاژهای جدیدی که از سلول مرده آزاد می شوند برای کشتن دیگر سلول های باکتری گسترش می یابند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات