تعطیلات فرصت بسیار خوبی بود تا دل به طبیعت زده و از حیات وحش حیوانات دیدن کنیم.
مبارزه بین مار و ماهی قزل آلا در رودخانه بالیقلو چای واقع در اردبیل روستای شام اسبی مار، ماهی قزل آلا را شکار می کند و ماهی آن قدر برای حفظ جانش تلاش می کند تا بالاخره از دست مار نجات می یابد.

آب رودخانه بالیقلو از کوه سبلان سرچشمه می گیرد و با عبور از روستاها و مرازع شهر اردبیل را به دوقسمت تقسیم می کند این رودخانه در کنار شورابیل دو نگین گردشگری شهر اردبیل هستند.


شکار ماهی توسط مار در رودخانه بالیقلو
مار سعی می کند ماهی را به بیرون از آب بکشد
مار سعی می کند ماهی را به بیرون از آب بکشد
ماهی در حال تلاش برای برگشتن به رودخانه
ماهی در حال تلاش برای برگشتن به رودخانه
مبارزه مار و ماهی
تلاش ماهی برای فرار ازدست مار
تلاش ماهی برای فرار از دست مار
مار موفق شد برای چند دقیقه ای ماهی را در خشکی نگهدارد
مبارزه ماهی برای فرار از دست مار
تلاش ماهی برای نجات جان خود از دست مار
فرار ماهی از دست مار
تلاش ماهی برای زنده ماندن
نجات ماهی از دست مار
ماهی در نیتجه تلاش و کوشش مار را شکست می دهد
این هم یک خرچک در رودخانه بالیق لو اردبیل شام اسبی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات