اتاق سبز - دانشمندان رگ های خونی مصنوعی ساخته اند که از سلول های بنیادین  تولید شده وتا ۹ ماه در بدن باقی می ماند و شبیه رگ های خونی طبیعی کار می کنند. تحقیقات پیشین با استفاده از روش های مشابه در تولید رگ های  خونی بادوام ناکام  بود و این رگ ها  وقتی که در بدن حیوانات رشد داده می شد عملکردی از خود نشان نمی داد.

بر اساس  اعلام محققان، توانایی دانشمندان  برای ترمیم  یا  رشد رگ های  خونی جدید می تواند پایه ای برای  درمان های جدید بیماری قلبی و دیابت باشد. چگونگی استفاده از یک  نوع سلول بنیادین  انسانی برای تولید سلول های اولیه عروقی که به نوبه خود رگ های خونی را شکل می دهند، شرح می دهد. شبکه های از رگ های خونی از سلول های انسانی گرفته و در سطح مغز موش ها رشد داده شده. این سلول ها پس از آن که در سطح مغز موش ها کاشته شده، ظرف دو هفته به رگ های خونی کارامد تبدیل می شود و تا ۲۸۰ روز این عمل کرد موثر خود را ادامه می دهد.

منبع: تکتا


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات