سلامت>  عمومی- همشهری آنلاین-هلن بنای: سبک و روش زندگی مردمان اغلب منعکس کننده طیف کاملی ازارزش ها، عقاید، فعالیت های بدنی و اجنماعی است.

در میان مخلوقات، انسان به دلیل توانایی انتخاب از تمام موجودات متمایز است وتا حد زیادی خود او روش زندگی اش را بر می گزیند و این انتخاب تحت تاثیر استنباط او از دنیای اطراف است. همه انسان ها در باره دنیایی که در آن زندگی می کنند تفکرات واحساسات متفاوتی دارند.

این تفکرات واحساسات تحت تاثیر باورها وارزش های حاکم بر جامعه بوده ودر مجموع سبک زندگی یا شیوه زندگی فرد را تشکیل می دهد.

سبک و روش زندگی ازالگو های فرهنگی، رفتاری وعادات شکل می گیرد که افراد به طور روزمره آنها رادر زندگی فردی واجتماعی خود به کار می برند. سبک و روشی که افراد به واسطه کنش های اجتماعی متقابل با والدین، دوستان، همسالان، آشنایان ورسانه های جمعی دریافت کرده و می آموزند.

به عبارتی سبک زندگی شامل فعالیت های معمول و روزانه است که شخص آنها رادر زندگی خود به کار می گیرد که به نوعی روی سلامت او تاثیر بسیار دارد. در واقع  شیوه زندگی نوعی نگرش نسبت به حفظ سلامت انسان است که بسیار اهمیت دارد.

چرا که مسئولیت در برابر خود، مهمترین عامل برای انتخاب شیوه زندگی سالم است و فرد با انتخاب سبک زندگی در واقع برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و نیز پیشگیری از بیماری ها اقدام می کند.

به عبارتی او دست به فعالیت هایی از قبیل رعایت رژیم خوراکی مناسب، خواب، استراحت، فعالیت بدنی و ورزش، کنترول وزن، عدم مصرف سیگار، الکل و… می زند.

عوامل بسیاری در انتخاب سبک زندگی موثر هستند. عواملی چون؛ آب و هوا، سن، نژاد، جامعه و… عامل جامعه  یک عامل حمایتی است که نقش مهم و خاصی دارد، یعنی اگر رفتارها با الگوهای جامعه سازگار باشند به دلیل حمایت های اجتماعی قدرت وتاثیرگذاری بیشتری در زندگی افراد دارند.

به همین دلیل باید در جوامع انسانی، رفتارهایی را که درآن بهداشت وسلامتی رعایت و یا باعث بهبودی و حفظ آن می شود، انتخاب و مورد تشویق و تبلیغ قرار گیرند. به همان ترتیب باید تلاش کرد تا الگوهای رفتاری زیان باری که باعث بروز بیماری و خدشه در سلامتی افراد می شوند را شناسایی کرده و تغییر داد.

بیان الگو وشیوه های زندگی بدون در نظر گرفتن تاثیرات فرهنگ، عادات حاکم بر جامعه، موقعیت جغرافیایی وضیعت اقتصادی جامعه ممکن نخواهد بود. چرا که، سبک زندگی افراد متاثر از فرهنگ، نژاد، خانواده، مذهب، آموزش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات وباورهاو… است.

در این میان آموزش مهمترین و موثر ترین عامل در تغییر و یا تثبیت، الگو های رفتاری درست یا غلط است. بنابراین اگر رفتار ها والگوهای بهداشتی از کودکی آموخته شده باشند، افراد به سادگی می توانند، سبک زندگی درستی را برای خود انتخاب کنند.

خوراک

یکی از الگو های رفتاری در سبک و روش زندگی" خوراک مردمان" است. خوراک مردمان یک الگوی رفتاری بسیار مهم است که انتخاب غلط آن سلامت افراد را نشانه می رود. این رفتار در دراز مدت یا حتی در کوتاه مدت خود را در انواع مختلف بیماری ها نشان خواهد داد.

به عبارتی، سلامت یک فرد به نوع ومقدار ماده خوراکی که او هر روز برای خوردن ا نتخاب می کند، بستگی دارد. بنابراین رفتارهای صحیح در انتخاب خوراک در هر سن و جنسی که باشید، حرف اول را در سلامتی می زند. خوراک مناسب یکی از عوامل مهم وحیاتی در تامین سلامت وبهداشت هر فرد، خانواده وجامعه است. با استفاده از خوراک مناسب جنبش، کارایی، رضایت خاطر ونشاط به زندگی روی آورده وقدرت مبارزه با مشکلات در انسان تقویت می شود. علاوه بر آن، این الگوی رفتاری درست از نسلی به نسل دیگر نیز منتقل خواهد شد.

از منظر زیست شناسی خوردن خوراک یک فعالیت حیاتی است و تنظیم مقدار، زمان و نحوه مصرف خوراک از زمان تولد تا مرگ ازجنبه های اساسی هر فرهنگ به شمار می رود. در حالیکه در جوامع مدرن، رفتار های خوراکی بیشتر مردم دست خوش زمان قرار گرفته است.

این دستخوش نه تنها درانتخاب نوع خوراک، بلکه در زمینه مقدار خوراک، کیفیت، زمان خوردن و نیز همراهی مانند؛ همراهی اعضای یک خانواده در هنگام خوردن خوراک و… تاثیر گذاشته است.

در روزگار معاصردیگر خانواده ها، کمتر دور یک سفره یا میز ناهارخوری جمع می شوند. دیگر به الگوی رفتاری خوراک و یا آداب خوراک خوردن، اهمیت نمی دهند. چرا که دیگر نه وقت و نه حوصله ای برای این کاردارند.

از طرفی کیفیت مواد خوراکی نیز با زندگی امروزی متفاوت و ناسازگار است. به عبارتی انسان ها به تدریج  از مصرف چربی ها وقندهای ساده به سمت مصرف نشاسته، چربی های مضر و نمک کشیده شده اند. با مقایسه رژیم خوراکی جوامع مدرن می توان گفت؛ مصرف چربی دو برابربیشتر، نشاسته و فیبر نصف و مقدارنمک ده برابر شده است.

الگوی خوراکی افراد وعادات آنها تاثیر زیادی بر روی دریافت مواد خوراکی دارد. به عبارتی، عادات خوراکی یک نوع رفتار است که نهادینه شدن آن در وجود انسان بستگی به ویژگی های فردی، رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی آنها دارد و در همه افراد یک قالب مشخص ندارد.

کشورهای پیشترفته برای حفظ سلامتی افراد جامعه، دارای استاندارد های هستند که بر اساس خوراک گروه های سالم جامعه به عنوان راهنما وضع کرده اند. یکی از این استاندارد ها هرم خوراک است. هرم خوراک بر اهمیت مصرف مقدار متعادل انواع مواد خوراکی بطور روزانه تاکید دارد.

کارشناسان بهداشتی از هرم خوراکی به عنوان راهنما برای تفسیر نیازهای مردم وآموزش آنها بهره می گیرند. این نمودار گروههای اصلی خوراک و مورد نیاز بدن فرد را به صورت شماتیک ودر چارچوبی که به آسانی استفاده شود، ارائه می کند.

در این نمودار، موادخوراکی براساس خصوصیات مشابه در ۶ گروه طبقه بندی شده اند. این گرو ها شامل؛ نان وغلات، میوه، سبزی، لبنیات، گوشت و گروه متفرقه (روغن، چربی، شیرینی و… )

ورزش و تحرک

از دیگر الگو های رفتاری مهم زندگی، ورزش وتحرک است. امروزه به ورزش وفعالیت جسمانی نه تنها به عنوان روشی برای گذراندن اوقات فراقت بلکه به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار برای سلامت  نگاه می کنند. فعالیت های فیزیکی که عضلات، اسکلات و. . بدن را درگیر کرده و باعث مصرف انرژی و سوخت و ساز بدن می شوند، ورزش گفته می شود. این فعالیت های ورزشی باید منظم و باتوجه به مقدار انرژی مصرفی در هر فرد انتخاب شود.

بهترین روش برای ورزش، چندین نوبت در روز یا هفته است. در هر سن و شرایطی که هستید، می توانند از برنامه های ورزش منظم سود ببرند. فعالیت فیزیکی نیز دارای هرمی است که الگوی مناسبی برای نشان دادن انواع مختلف فعالیت ها ونقش هر یک در سلامت فرد است.

هرم  تحرک بدنی به خوبی انواع فعالیت های بدنی را با نمادهای تصویری نشان می دهد فعالیت هایی که تاثیر گسترده ووسیع بر سلامت افراد دارد. با توجه به این نمودار، فعالیت های مهم در قاعده هرم قرار گرفته است. برای روشن شدن این نمودار را توضیح می دهیم. سطح اول که شامل؛ پیاده روی، بالا رفتن از پله به جای آسانسور، کارهای باغبانی و… است. در این سطح بهتر است، فرد روزانه به مدت سی دقیقه این فعالیت ها را انجام دهد.

سطح بعدی شامل فعالیت های؛ دویدن آهسته و دوچرخه سواری است. سطح سوم نیز ورزش هایی برای شکل گیری و انعطاف عضلانی بدن است. ورزش هایی چون؛ وزنه برداری، بدن سازی و… درسطح چهارم نیزخواب ونگاه کردن به تلویزیون وکتاب خواندن وفعالیت های نشسته دیگر قرار دارد که باید به میزان اعتدال در برنامه زندگی قرار گیرند.

پیشترفت تکنولوژی وماشینی شدن محیط های کار، مجالی برای فعالیت های بدنی باقی نمی گذارد. در نتیجه، فعالیت بدنی در زمان فراغت اهمیت روز افزونی در حفظ سلامتی افراد پیدا می کند.
مطالعات علمی نشان می دهند که ساکنین جوامع شهری به علت افزایش بی تحرکی در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی هستند وفعالیت بدنی منظم حتی در حد متوسط می تواند خطر این نوع بیماری ها را کاهش دهد.

خواب و استراحت

نوع خواب واستراحت از دیگر الگو های سبک زندگی افراد است. سلامت جسمی وروانی انسان ها به خواب واستراحت کافی بستگی دارد. بدون خواب واستراحت مناسب توانایی تمرکز، تصمیم گیری وشرکت در فعالیت های روزانه در حد چشم گیری کاهش می یابد.

خواب یکی از عوامل مهم وتعیین کننده کیفیت زندگی است. خواب و استراحت یک حالت طبیعی برای کاهش هوشیاری است که طی آن بدن استراحت می کند. همچنین خواب از نیازهای اولیه انسان است. چرا که انسان بطور کلی یک سوم عمر خود را در خواب به سر می برد و وقتی در حال خواب و استراحت است، معمولا، احساسی سر شار از آرامش و رهایی از اظطراب دارد. او بعد از این استراحت برای فعالیت روزانه آماده می شود.

بنابراین، حفظ دوره های منظم خواب جهت کسب تندرستی ضروری است. موارد بسیاری چون؛ ترمیم سلولی، راحتی، آرامش واستراحت جسمی روانی در خواب شکل می گیرد. در واقع، خواب مکانیسمی ترمیم کننده است که به بازسازی جسمی وروانی انسان کمک می کند. اشخاصی که اختلال خواب دارند نه تنها ازخستگی بلکه از مشکل ترمیم سلولی، نقص در حافظه و یادگیری، افزایش استرس، اضطراب وکاهش کیفیت زندگی خود رنج می برند.

اختلال در خوابیدن می تواند، اثرات زیانباری در بهبودی وسلامتی فرد داشته باشد. البته، عواملی نظیر؛ سن، جنس، شغل، شیوه زندگی، استرس روانی، محرک ها و کار می تواند بر کمیت وکیفیت خواب تاثیر گذارد.

همچنین، خواب واستراحت کافی، یکی از راه های اساسی کاهش فشارهای روانی و استرس انسان عصر حاضر است. افرادی که دچار تنش واسترس هستند، اکثرا از خستگی و بی خوابی شکایت دارند. شما می توانید با شناسایی عواملی که سبب اختلال در الگوی خوابتان می شود، الگوی غیر طبیعی خواب را اصلاح کرد و با بهبودی وضعیت آن، سلامت جسمی وروانی خود را تامین وسبک زندگی خود را مطلوب سازید.

نکته آخر و مهم، داشتن الگوی رفتاری درست عاطفی ومعنوی است. این رفتار و عادات صحیح، شامل؛ یاد خدا واعتماد به او در هنگام سختی ومشکلات، دعا، نیایش و… است. یاری جستن از قدرت بی نهایت خداوند، انسان را به اوج رضایت ذهنی، سلامتی روحی و جسمی می کشاند.

تنها با رعایت این چند نکته شما می توانید الگوی صحیحی برای زندگی خود و خانواده تان فراهم کنید. الگوی رفتاری که به شما سلامت، شادی و رضایت به ارمغان می اورد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات