متخصصان آکادمی جراحان ارتوپدی در آمریکا می گویند هرچند عوامل اصلی و دقیق انقباضات عضلانی ناشناخته هستند اما فاکتورها و شرایط زیر می توانند خطر ایجاد گرفتگی های عضلانی را تشدید کنند.

گرفتگی عضلانی زمانی اتفاق می افتد که یکی از ماهیچه ها به طور غیرارادی منقبض شده و آزاد نمی شود که اغلب این وضعیت با درد شدید همراه است.

متخصصان آکادمی جراحان ارتوپدی در آمریکا می گویند هرچند عوامل اصلی و دقیق انقباضات عضلانی ناشناخته هستند اما فاکتورها و شرایط زیر می توانند خطر ایجاد گرفتگی های عضلانی را تشدید کنند:

- فشار و انقباض شدید عضله ای که مدت طولانی کشیده نشده باشد.
- داشتن عضلات و ماهیچه های ضعیف که به راحتی خسته می شوند.
- استفاده بیش از حد از برخی عضلات
- فعالیت شدید در هوای بسیار گرم
- کم شدن آب بدن یا به اصطلاح دی هیدراته شدن
- کاهش سطح املاح و مواد معدنی حیاتی شامل پتاسیم و نمک در بدن
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات