عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان در شرق دور روسیه فوران کرده و صحنه ای خیره کننده را به وجود آورده است.

براساس گزارش پاپ ساینس، آتشفشان کلوچوسکایا، یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان، از اواسط ماه آگوست آغاز به فوران کرده و شدت این فوران از ماه گذشته افزایش خیره کننده ای یافته است به طوری که فوران گدازه ها و خاکستر از دهانه این آتشفشان در ارتفاع پنج هزار متری از سطح دریا، تا ارتفاع ۱۰ هزار متری از سطح زمین پرتاب می شوند.

ماهواره لند ست ۸ روسیه از فعال ترین حالت این آْتشفشان واقع در شبه جزیره کامچاتکا تصویربرداری کرده است. در تصویر رنگ مصنوعی این آتشفشان، برف و یخ به رنگ آبی-سبز دیده می شوند و ابرها و خاکسترها به رنگ خاکستری و گدازه ها به رنگ سرخ دیده می شوند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات