بینی شما بزرگ است و از این بابت خسته اید اما امکان" جراحی" برایتان وجود ندارد بهترین کار این است که شرایط را بپذیرید و با آن کنار بیایید.

به گزارش افکارنیوز ، از خودتان بپرسید چرا بینی تان را دوست ندارید؟ زیادی کشیده و بلند است به بینی تان با دقت بیشتری نگاه کنید و تناسب آن را با سایر اعضای صورتتان ببینید و به دنبال این مساله نباشید که صورتتان چه اشکالاتی دارد بلکه باید به این فکر کنید که بینی شما در اتفاق های زندگی تان هیچ گونه معضلی ندارد تنها به این دلیل آزارتان می دهد که خودتان این طور می خواهید به بینی آدم های اطرافتان بیشتر دقت کنید احتمالا بینی بعضی ها از شما به مراتب بدتر است و بعضی ها هم بینی با اشکال نامتعارف دارند.

چرا تاکنون به این موضوع دقت نکرده بودید که وقتی شما به بینی دیگران توجه نمی کنید به طور حتم خیلی از آدم ها هم به بینی شما اهمیتی نمی دهند.

از بینی دغدغه ذهنی نسازید به دنبال اجزایی از صورتتان باشید که دوستشان دارید آن ها را محور توجه قرار دهید و این قدر هم به" ظاهرتان" فکر نکنید بهترین کار این است که مدام" جلوی آینه" نباشید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات