عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: با نزدیک شدن ماه محرم هیئت های عزاداری برای برگزاری هرچه بهتر مراسم ماه محرم خود را آماده می کنند.

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

آماده سازی هیئت های حسینی

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم

آماده سازی هیئت های حسینی

عکس حسین موسوی فراز - تسنیم
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات