باشگاه سلطنتی خودروی غرب استرالیا با همکاری شرکت Emotiv در حال کار بر روی خودروی جدیدی هستند که از امواج مغزی راننده برای روشن کردن موتور و حرکت دادن خودرو استفاده می کند.

به گزارش افکارنیوز ، این طرح مفهومی اکنون بر روی یک خودروی هوندا i۴۰ در حال آزمایش است.

«خودروی با قدرت توجه» از یک هدست عصبی برخوردار است که فعالیت های مغز را از طریق یک نرم افزار خاص به موتور خودرو متصل می کند.

این هدست ۱۴ حسگر دارد که فعالیتهای الکتریکی را از مناطق قدامی، گیجگاه، آهیانه یی و ادراکی مغز شناسایی می کند.

میزان فعالیت این مناطق به نمایش آنچه یک راننده در حال پردازش آن در مغز خود است یا اینکه حواس وی پرت شده، می پردازد.

هنگامی که حواس راننده پرت می شود، نرم فزار یک سیگنال تعیین شده را به خودرو فرستاده و پدال گاز در حالت سکون قرار می گیرد تا سرعت خودرو کاهش یابد.

این هدست زمانی که فعالیت عصبی مغز راننده کاهش یافته یا پلک زدن وی به طور چشمگیری کم می شود، می تواند نشان بدهد که حواس راننده از جاده برای مثال به رادیو پرت شده است.

یک قطب نما در هدست همچنین می تواند زمانی را که راننده تا حد زیادی سر خود را از سمت جاده منحرف کرده، نشان دهد.

پژوهش ها نشان داده که حدود ۲۰ درصد راننده ها در پشت فرمان چرت می زنند. نکته نگران کننده تر این که حدود ۲۹ درصد از این رانندگان خواب آلود در بزرگراه ها و با سرعت بیش از ۱۱۰ کیلومتر در ساعت چرت می زنند!

این پژوهش ها همچنین نشان داده که یک چهارم مردان در زمان رانندگی به خواب می روند که این میزان دو برابر زنان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات