با اعلام وضعیت نامناسب ایران در شاخص های سلامت مطرح شد:

سلامت>  درمان- همشهری آنلاین: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه پرداخت حق بیمه از پنج به هفت درصد و حذف سقف دو برابری در پرداخت حق بیمه و نیز مشخص شدن تعهدات بیمه پایه را تنها راهکار ادغام سازمان های بیمه گر در سازمان بیمه سلامت ایران دانست و گفت: پس از این سه اتفاق باید انتظار ادغام را داشته باشیم، چراکه تنها در این صورت است که بیمه ها به ادغام تمایل می یابند.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران که با حضور وزیر رفاه، روسای کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس شورای اسلامی ، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، رئیس سازمان نظام پزشکی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایران ۷۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه ها و بیمارستان های علوم پزشکی بدهکار است گفت: یکی از اولویت هایمان را باید در جهت تسویه بدهی های سازمان قرار دهیم.

ایران از نظر شاخص های درمانی رتبه مناسبی ندارد

وی اولین مشکل در نظام سلامت را بی عدالتی دانست و اظهار کرد: این بی عدالتی مربوط به هزینه های کمرشکنی است که مردم زیر بار آن قد خم کرده اند و تنها راهکار داشتن بیمه سلامت موثر است؛ هرچند کشورمان از نظر شاخص های درمانی دارای رتبه مناسبی نیست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در موضوع شاخص های سلامت، کشورمان دارای رتبه ۱۱۲ است و باید در این خصوص تنگناها و محدودیت های موجود را برداریم و در جهت ارتقاء این رتبه گام برداریم.

بندپی، میزان موفقیت های دولت ها را در صرف مسائل سلامت ندانست و اظهار کرد: عدالت و دسترسی برابر به خدمت بهداشتی درمانی و بهبود اوضاع رفاه عمومی جامعه از جمله ملاک های موفقیت هر دولتی است و هرچند مرگ و میر مادران را در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده کاهش داده ایم و نیز مرگ و میر کودکان زیر پنج سال را به پایین ترین حد خود رسانده ایم، اما همچنان در موضوع شاخص های سلامت وضعیت مناسبی نداریم.

فشار هزینه های فلاکت بار درمان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در سال ۸۷ براساس حساب های سلامت، سه درصد جامعه روستایی و دو درصد جامعه شهری دچار هزینه های فلاکت بار در درمان شده اند، گفت: در حال حاضر نیز باید بگویم که ۷.۴ درصد روستاییان و ۴.۵ درصد جامعه شهری و به طور میانگین ۵.۳ درصد افراد جامعه به طور فرو غلطیدن زیر بار هزینه های فلاکت بار نظام سلامت قرار دارند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه بای سهم مردم در هزینه های درمانی به ۳۰ درصد کاهش یابد گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این رقم باید سهم منابع بیمه ای به ۵۰ درصد افزایش یابد.

بندپی عدالت محوری، رفع همپوشانی بیمه ای، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، کاهش پرداخت از جیب مردم و نیز پوشش افراد حاشیه نشینی که از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند را از اولویت های سازمان بیمه سلامت ایران دانست.

وی اوج تکامل ساختار بیمه ای را در قالب قانون برنامه پنجم دانست و گفت: طراحی و اجرای یکپارچه خدمات سلامت بر پایه IT می تواند توان سازمان های بیمه گر را افزایش دهد و سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشور شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات