عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: این عکس کسوف کامل خورشیدی ۳ نوامبر ۲۰۱۳ را از ارتفاع ۱۳۵۰۰ متری بر فراز اقیانوس اطلس از پنجره یک جت فالکون دوسو ۱۲ نفره ۹۰۰B که از برمودا به پرواز درآمده بود، نشان می دهد.

برای اولین بار از هواپیما برای دنبال کردن یک کسوف با مدتی بسیار کوتاه استفاده شد که در به طور عمودی مسیر کسوف را قطع می کرد.

با وجود هواپیمایی که با سرعت ۸۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز می کرد و سایه کسوف که با سرعتی حدود ۱۳۰۰۰ کیلومتر در ساعت به روی زمین می افتاد، باید در دقیقا در لحظه ای معین در یک نقطه جغرافیایی بر فراز اقیانوس اطلس این عکس گرفته می شد. این تنها برای دومین بار بود که پروازی برای دنبال کردن کسوفی با چنین مدت کوتاهی با موفقیت به انجام رسیده بود.

کسوف کامل کوتاه تر از حد معمول سال ۲۰۱۳ از نوع کسوف های" هیبرید" شمرده می شود، به این معنا که در بخشی از مسیر باریک آن بر روی کره زمین (که در این این مورد بخش بسیار کوتاهی در انتهای غربی مسیرش در جنوب برمودا بود) به صورت" حلقه ای" بود.

مسیر این کسوف کامل از اقیانوس اطلس می گذشت، به آفریقای استوایی می رسید، و در کنیا / اتیوپی / سومالی هنگام غروب به وقت محلی پایان می یافت.

در انتهای این مسیر مدت زمان این کسوف ۱۵ تا ۱۰ ثانیه بود یا کمتر بود. و حداکثر زمان این کسوف در اقیانوس اطلس در غرب گابن ۹۹ ثانیه بود که باز هم از اکثریت کسوف های کامل کوتاه تر است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات