فیل ها هنگام مرگ همنوعشان مانند انسان ها سوگواری می کنند، اشک می ریزند و در مراسمی برای تدفین جسد شرکت می کنند.

به گزارش افکارنیوز ، محققان دانشگاه ساسکس همچنین مدعی ا ند اثرات زیانبار عزای مرگ همنوع به ویژه والدین دهه ها با فیل ها می ماند.

دانشمندان دریافتند فیل های افریقایی که در ده های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در پارک ملی کروگر یتیم شده بودند، هنوز هم از استرس تروماتیک ناشی از این واقعه رنج می برند.

این حیوانات احساساتی مشابه استرس پساتروماتیکی که انسان ها تجربه می کنند، را دارا بودند.

این مطالعه جوامع فیل هایی را که به پارک ملی پیلانسبرگ در افریقای جنوبی منتقل شده بودند، با گله ای که در پارک ملی آمبوزلی کنیا ساکن بودند، مقایسه کردند.

فیل های یتیم پیلانسبرگ دارای مشکلات اجتماعی از همان آغاز ورودشان بودند و دانشمندان دریافتند که جامعه فیل های یتیم نوعا از لحاظ اجتماعی به دو شیوه دارای نارسایی بودند.

این دو شیوه عبارت اند از ترومای اولیه و از دست دادن فرصت هایی برای تعامل با مدل های قدیمی تر.

این پژوهش نشان می دهد افزایش قابل توجه آزار و اذیت انسانی نه تنها فقط یک موضوع عادی نیست، بلکه می تواند دارای اثرات عمیق بر روی زیست پذیری و نقش پذیری جوامع آزاردیده در سطحی عمیق تر شود.

پروفسور کارن مک کامب و دکتر شانون از دانشگاه ساسکس صداهای فیل های آشنا و غیر آشنا را برای گله های فیل ها نواختند و عکس العمل های آن ها را مقایسه کردند.

آن ها دریافتند فیل های آمبوزلی صدای ناآشنا را شنیدند و حالت تدافعی دسته جمعی به خود گرفتند، در حالی که گله پیلانسبرگ دارای الگوی پاسخ نبودند.

این مطالعه نشان می دهد در حالی که فیل ها در دنیای وحش به ظاهر بهبود می یابند و گروه های کاملا با ثباتی را شکل می دهند، توانایی های مهم تصمیم گیری آن ها که بر جوانب کلیدی رفتار اجتماعی شان تاثیر می گذارد، در دراز مدت به طور جدی آسیب می بیند.

گزارش های پیشین مدعی بودند تعدادی از فیل های نر یتیم و جوان رفتار فوق خشن از خود نشان دادند و در تلاش برای جفت گیری خشونت آمیز و حمله به کرگدن ها بودند.

نتایج تحقیقاتی از این دست مفاهیم مهمی را برای مدیریت این حیوانات در دنیای وحش و اسارت آن ها به دنبال دارد.

این یافته ها همچنین دارای مضامینی حیاتی برای دیگر گونه های از لحاظ اجتماعی و شناختی پیشرفته مانند پریمات ها، نهنگ ها و دلفین ها است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات