عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: پیشینیه رسم نخل گردانی در مراسم عزاداری به دوره های پیش از صفویه می رسد. بسیاری از نویسندگان هم رسم نخل بندی و نخل گردانی را از بدعت های صفویان در ایران دانسته اند. اصولاً نخل به مفهوم درخت خرماست و در اصطلاح عامیانه به هر درخت و درختچه ای تزیینی هم نخل گویند.

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

عکس: موسی الرضا خیراندیش - ایسنا

عکس: موسی الرضا خیراندیش - ایسنا

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

آیین نخل گردانی در عاشورای حسینی - سبزوار

عکس: موسی الرضا خیراندیش - ایسنا

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات