هفت روز تراژدی؛

عکس>  عکاسی- همشهری آنلاین: توفان سهمگین هایان تا به امروز بیش از چهار هزار کشته از خود به جا گذاشته و از سرنوشت هزار و ۶۰۰ نفر نیز خبری در دست نیست، و بی خانمان ها نیز در شرایط دشوار و بحرانی به سر می برند.

۲۳۵۶۸۸۳,۲۳۵۶۸۸۴,۲۳۵۶۸۸۵,۲۳۵۶۸۹۵,۲۳۵۶۸۹۶,۲۳۵۶۸۹۷,۲۳۵۶۸۹۸,۲۳۵۶۸۹۹,۲۳۵۶۹۰۰,۲۳۵۶۹۰۱,۲۳۵۶۹۰۲,۲۳۵۶۹۰۳,۲۳۵۶۹۰۴,۲۳۵۶۹۰۵,۲۳۵۶۹۰۶

براساس گزارش تایم، آدام دین عکاسی است که پس از وقوع توفان هایان در فیلیپین حضور یافته و زوایای مختلف این فاجعه انسانی را طی هفت روز مختلف به تصویر کشیده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات