با توجه به افزایش حساسیت و توجه عمومی نسبت به مساله تغییرات آب و هوایی و همچنین بروز بحران های اقتصادی و افزایش قیمت سوخت، خودروهای سبز بیش از پیش در کانون توجه جهانی قرار گرفته اند.

زیست نیوز - با توجه به افزایش حساسیت و توجه عمومی نسبت به مساله تغییرات آب و هوایی و همچنین بروز بحران های اقتصادی و افزایش قیمت سوخت، خودروهای سبز بیش از پیش در کانون توجه جهانی قرار گرفته اند. بر همین اساس، عرضه نمونه ای از مدل های پر فروش شرکت های خودروسازی به صورت هیبرید و یا تمام الکتریک به جریانی جدید در این صنعت مبدل شده است.

لینکلن MKZ هیبرید ۲۰۱۳

مصرف سوخت شهری/بزرگراه/ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۵/۴۵/۴۵

تویوتا آوالون هیبرید ۲۰۱۳

مصرف سوخت شهری/بزرگراه/ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۰/۳۹/۴۰

هوندا فیت EV ۲۰۱۳

میزان مصرف شهری/بزرگراه/ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۳۲/۱۰۵/۱۱۸

دامنه حرکت: ۸۲ مایل

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات