عکس>  عکاسی- همشهری آنلاین: هنر عکاسی دنیای خاص خود را دارد. در طبیعت هنر بسیار پیچیده و سختی است. هنر عکاسی نیز همچون سایر هنرهای زیبا دنیای بسیار پیچیده و عجیب و غریبی برای خود دارد.

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

هنر عکاسی

هنر عکاسی در طبیعت- پرندگان کمیاب

دنیایی که خلاقیت در آن پایانی ندارد. هنری که آمیزه ای از تمامی هنر ها شده است. عکاسی شاخه های بسیاری پیدا کرده است. یکی از این شاخه ها عکاسی در طبیعت است که خود زیر شاخه های فراوانی همچون عکاسی از حیات وحش دارد که این نیز زیر مجموعه بسیاری چون عکاسی از پرندگان، خزندگان، پستانداران را… شامل می شود

تصاویر زیبای فوق متعلق به عکاسی از دنیای پرندگان است. البته پرندگانی از نوع کمیاب و نادر که در طبیعت به ندرت می توان آن ها را از نزدیک مشاهده کرد.

همه می دانند که پرندگان یک بخش ضروری از جهان هستند. پرندگان انواع و تنوع بسیار دارند، برخی از آنها زیبایی وصف ناشدنی دارند به گونه ای که وقتی آنها را می بینیم، مات و شگفت زده می شویم.

تصاویر این پرندگان زیبا و کمیاب برای شهرنشینان و پشت میز نشینان باید بسیار جذاب و خوش آیند باشد. آن ها بسیار جذاب و شیرین هستند. شما هنگامی که آنها می بینید چاره ای ندارید جز آنکه بگویید؛" وای" چقدر زیبا به نظر می رسند. "

بسیاری از مردم عاشق پرندگان هستند. حتی بعضی از این افراد آن ها را شکار یا خریده و در قفس نگه داری می کنند. پرنده های چون شاهین، عقاب، طوطی، مینا، کبوتر و… به همین خاطر یادآوری می کنیم، این پرنده ها در طبیعت و محیط زندگی خود زیبا، شاد و آوازخوان هستند. آنها را در طبیعت آزاد و رها کنید. همچنین امید است به کودکان خود آموزش دهیم که این پرندگان زیبا را با تیر کمان، هدف قرار ندهند. به آنها از همان کودکی، آموزش دهیم که احترام گذاشتن به طبیعت، حیات و زندگی سایر موجودات مانند زندگی خود او مهم است.

تنوع پرندگان موجود در کره زمین بسیار زیاد است. شاید پرندگان ناشناخته ای بسیاری باشند که از دست این انسان در گوشه ای از این کره خاکی برای خود زندگی می کنند.

منبع: نچرال فوتو

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات