این تحقیق بر کاهش قابل توجه در مصرف" داروهای سرماخوردگی" و هزینه های درمان این بیماری شایع تاکید دارد.

به گزارش افکارنیوز ، عصاره میوه ها و سبزیجات، تعداد روزهای سرماخوردگی را کاهش می دهد.

محققان دانشگاه پزشکی برلین نوعی مکمل غذایی ویژه، از عصاره" آب میوه ها" و سبزیجات مختلف تهیه کردند که تعداد روزهای سرماخوردگی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. این تحقیق بر کاهش قابل توجه در مصرف" داروهای سرماخوردگی" و هزینه های درمان این بیماری شایع تاکید دارد.

برای انجام این پژوهش ۵۰۰ کارمند به مدت ۸ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. به نیمی از این افراد عصاره میوه و سبزیجات داده شد و نیم دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. بعد از تنها ۲ ماه نتایج قابل توجهی به دست آمد. تعداد دفعات سرماخوردگی در ۲ گروه یکسان بود، اما شدت این بیماری در گروهی که عصاره میوه و سبزیجات مصرف کرده بودند، بسیار خفیف تر و علایم سرماخوردگی نیز در این گروه ۲۰ درصد کمتر گزارش شد.

استفاده از مخلوط آب میوه ها و سبزیجات متنوع یک روش موثر در کاهش شیوع سرماخوردگی و تسکین علایم این بیماری به شمار می رود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات