مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد شیشه شیر موجب" پوسیدگی دندان ها" و" کندی ذهن" کودکان می شود.

به گزارش افکارنیوز ، استفاده از شیشه شیر برای" تغذیه کودکان" باعث" چاقی" آنها می شود و دلیل خوردن خوراکی های مختلف را در آنها افزایش می دهد.

بررسی ها نشان می دهند کودکانی که از شیشه شیر برای مدت زمان طولانی استفاده می کنند" هوش کمتری" نسبت به سایر کودکان دارند و در آینده دچار" اضافه وزن" و" چاقی" بیش از حد خواهند شد.

همچنین مطالعات نشان می دهند شیشه شیر باعث می شود کودک" مهارت خوردن" را نیز از دست بدهد و دچار" ناهنجاری هایی" نیز در" فک" خود شود از این رو بهتر است مادران تا جایی که می توانند از دادن این وسیله به کودکان خود پرهیز کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات