مجله خط خطی:


صد روز پیش

صد روز بعد از صد روز پیش

تفاوت فرهنگی

فیلترینگ داشتیم اما با فیلترشکن به فیس بوک وصل می شدیم.

فیلترینگ داریم اما با فیلترشکن به فیس بوک وصل می شویم.

یا ما همسان وزیران شده ایم و آنها هم فیلترباز هستند، یا ما کماکان شهروند درجه دو هستیم.

پارازیت داشتیم. دوستانمان که نداشتند سریال حریم سلطان را برایمان تعریف می کردند.

پارازیت داریم اما دوستانمان هم دیگر نمی توانند حریم سلطان ببینند.

اما خانم زهرا اشراقی می بینند، به امید خدا در وبلاگی چیزی خلاصه اش را بگذارند که ما هم بفهمیم چی شد.

ممیزی در ارشاد خیلی قوی بود. اغلب کتاب ها مجوز چاپ نمی گرفت.

اول قرار شد ممیزی برداشته شود، بعد قرار شد ممیزی برداشته نشود اما به ناشران سپرده شود. ناشران جاخالی دادند. نویسنده ها جاخالی دادند. ارشاد جاخالی داد. وزیر جاخالی داد.

امکان دریافت مجوز کتاب یک نویسنده در دولت قبل = امکان دریافت مجوز کتاب یک نویسنده در دولت فعلی

گشت ارشاد در خیابان حضور داشت و رئیس دولت از آن تبری می جست.

گشت ارشاد در ورودی کنسرت ها حضور دارد و رئیس جمهور از آ «تبری می جوید.

خودتان اینجا را پر کنید.

حضور مانکن های مصنوعی پشت ویترین ها ممنوع بود.

حضور مانکن ها در همه جا ممنوع است.

اگر چیزی را در ویترین نگه نداری در جامعه پخش می شود!

ایرانیان برای سفر به گرجستان، اندونزی، مالزی و عمان نیاز به ویزا نداشتند.

ایرانیان برای سفر به گرجستان، اندونزی، مالزی و عمان نیاز به ویزا دارند.

X+۵ > X+۰

در نتیجه اوضاع بزرگتر و بهتر شده.

با توجه به قیمت دلار سه هزار تومانی میزان سفرهای خارجی مردم کاهش یافت.

با توجه به اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم پایین نیامدن قیمت دلار، سفرهای خارجی همچنان در اولویت نیست.

مشکل از قیمت دلار و یورو نیست. مردم علاقه شدیدی به شلوغی جادهع چالوس دارند.

قیمت دلار بالا رفت. قیمت مسکن بالا رفت. قیمت سکه بالا رفت. بابک زنجانی بالا رفت.

قیمت دلار پایین آمد. قیمت مسکن پایین آمد. قیمت سکه پایین نیامد. پروژه بابک زنجانی پایین آمد.

من دوره قبل = من این دوره

نتیجه: تاثیر ضریب بالا پایین شدن قیمت ها در سرمایه ما به علت صفر بودن سرمایه ما به سمت صفر میل می کند.


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات