استفاده از تردمیل بسیار ساده است اما ممکن است اشتباهات کوچکی در حین استفاده از آن باعث ضرر رسیدن به بدن شود.

ملت ایران: ورزش بر روی تردمیل زمانی که هوای بیرون مساعد نیست می تواند ایده آل باشد. استفاده از تردمیل بسیار ساده است اما ممکن است اشتباهات کوچکی در حین استفاده از آن باعث ضرر رسیدن به بدن شود.
  ۵ اشتباه در استفاده از تردمیل عبارتند است:

- گرم نکردن بدن:
هنگامی که بدن برای ورزش کردن آماده نیست، فرد نمی تواند خود را به سرعت تردمیل برساند و بدین ترتیب خیلی سریع ورزش را متوقف می ک ن د. گرم کردن مناسب بدن از درد و آسیب دیدگی جلوگیری می کند.

- خواندن کامل یک مجله به هنگام دویدن بر روی تردمیل:
هنگامی که در تمام طول مدت دویدن بر روی تردمیل مجله می خوانید، به خود فشاری نمی آورید و تمرین خود را شدیدتر نمی کنید. بنابراین اثرات آن را نیز نخواهید دید. برای نتیجه گرفتن باید خود را به چالش بکشید.

- تکیه دادن به دسته های تردمیل:
اگر به هنگام دویدن بر روی تردمیل به آن شیب بدهید، فعالیت بیشتری خواهید کرد و پای شما بیشتر کار می کند. اگر به دسته های تردمیل تکیه کنید از فشاری که بر بدن شما می آید کاسته می شود. شما فکر می کنید که بیشتر فعالیت می کنید و بدن شما بیشتر کار می کند اما در واقع با تکیه کردن به دسته ها کار خود را آسان کرده اید.

- تغییر دادن سرعت حرکت:
حرکت کردن بر روی تردمیل با یک سرعت خاص باعث می شود که ورزش خسته کننده شود. علاوه بر این شما باید ابتدا و انتهای تمرین با سرعت کم حرکت کنید تا بدن در ابتدا گرم شود و در انتها خنک شود. می توانید باتردمیل ورزش های شدید و کوتاه مدت نیز انجام دهید.

- پریدن از روی تردمیل در حال حرکت:
ابتدا سرعت تردمیل را کند کنید و سپس از روی تردمیل پایین بیایید. پایین آمدن و پریدن از روی تردمیل در حال حرکت با سرعت زیاد باعث می شود که آسیب ببینید و ساق پای شما پیچ بخورد. ممکن است کمی معطل شوید تا حرکت تردمیل آرام شود اما این کار بهتر از آسیب دیدن است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات