سلامت>  عمومی- آرش نهاوندی: معاون درمانی وزارت بهداشت اخیرا طی سخنانی گفته است که اگر منابع مالی تأمین نشود وضعیت بیمارستان ها به همین منوال خواهد بود یا به تعبیر خود وی در روی همین پاشنه خواهد چرخید و تنها چاره، افزایش ۳ برابری تعرفه های پزشکی است.

اینکه در سال های اخیر بودجه وزارت بهداشت به شدت کاهش یافته و بودجه سایر بخش های خدمات درمانی به شدت کم شده است حرفی بجا، منطقی و مستدل است. بنابراین بحثی پیرامون این سخن معاون درمانی وزارت بهداشت وجود ندارد چرا که همه ما تقریبا متفق القول هستیم که منابع بهداشتی و درمانی کشور روبه پایان است اما اینکه ما راه حل را در افزایش حداقل ۳ برابری تعرفه های پزشکی در شرایطی که مردم در پرداخت تعرفه های پزشکی با سقف تعیین شده موجود نیز مشکل دارند، بدانیم، امری است بسیار نامعقول.

برای اجرای هرگونه طرح افزایش تعرفه پزشکی باید وضعیت معیشتی مردم را نیز از نظر دور نداشت چرا که بسیاری از مردم در تأمین نیازهای روزانه خود با مشکل روبه رو هستند و در آخر ماه به چه کنم چه کنم می افتند، حال سؤال این است که چگونه با این وضعیت اقتصادی کشور و مردم می توان طرح ۳ برابری شدن تعرفه های پزشکی را اجرا کرد؟ یکی از راه های افزایش تعرفه های پزشکی بدون آنکه به مردم آسیب چندانی از نظر اقتصادی وارد شود افزایش حقوق آنهاست اما آیا می توان با منابع موجود که به زور کفاف هزینه های جاری کشور را می دهد نسبت به افزایش دستمزدها در سطح جامعه اقدام کرد؟

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که با افزایش سهم سلامت دولت از درآمد ناخالص ملی می توان منابع بیمارستانی را تا حدودی فراهم کرد و دغدغه ها در این زمینه را کاهش داد، اما آیا واقعا درآمد ناخالص ملی در حدی است که بتوان این سهم را افزایش داد؟ با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که چنین نیست چراکه رشد اقتصادی کشور رسما از سوی دولت۵.۷- درصد اعلام شده است و با این رشد منفی اقتصادی طبیعی است که نمی توان درآمد ناخالص ملی مناسبی طی یک سال کسب کرد، بنابراین انتظار افزایش سهم سلامت دولت در درآمد ناخالص ملی نیز تا زمانی که رشد اقتصادی لااقل صفر نشود انتظار بیهوده ای است، در اینجا متأسفانه باید ذکری از اقدامات نامطلوب دولت سابق در حوزه سلامت داشته باشیم چرا که وضعیت درمان و سلامت امروز میراثی است که از دولت سابق برجای مانده است.

دولت گذشته در آخرین سال های تصدیگری خود طبق قانون باید بخشی از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها معادل ۶ هزار میلیارد تومان را به حوزه سلامت اختصاص می داد که این اتفاق نیفتاد و حتی دولت در سال۹۱ بخشی از بودجه مصوب حوزه سلامت در مجلس را نیز به وزارت راه و شهر سازی اختصاص داد که دلیل این امر نیز به درستی مشخص نشد در نتیجه این سیاست نه تنها وضعیت حوزه بهداشت و درمان بهبود پیدا نکرد که مطالبات بیمارستان ها و بیمه ها نیز وصول نشد و بنابر گزارش ها در سال جاری نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. حال باید دید به چه طریقی غیراز رخ دادن یک معجزه می توان بحران مالی در حوزه سلامت را کاهش داد و اقدامات درمانی در این زمینه را آغاز کرد چرا که به تعبیر معاون وزیر بهداشت تنها با وقوع یک معجزه است که می توان منابع مورد نیاز بخش درمان و بهداشت را تأمین کرد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات