سلامت>  عمومی- گروه اجتماعی مینا شهنی: جلسه شورای عالی بیمه درمانی برای بررسی چگونگی یکسان سازی خدمات بیمه ای پایه و تعیین قیمت درمان برگزار شد و در این جلسه مقرر شد تا راهکارهایی برای این کار درنظر گرفته شود.

یکی از مصوبات این جلسه تعیین قیمت واقعی تعرفه درمان تا ۴۵ روز آینده بود بر این اساس چنانچه قیمت واقعی این خدمات تعیین شود بیمه ها می بایست سهم شان را براساس این قیمت ها بپردازند و این امر باعث می شود سهم پرداخت بیماران کاهش یابد.

علی ربیعی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت: چگونگی تعیین قیمت خدمات درمانی در این جلسه مطرح شد و اعضای شرکت کننده در جلسه شیوه تعیین قیمت واقعی را اعلام کردند اما به سازمان های بیمه گر و نیز مراکز درمانی مهلت دادند تا نظراتشان را درباره این شیوه اعلام کنند و بعد از جمع بندی همه نظرات تا ۴۵روز دیگر قیمت واقعی خدمات درمانی را اعلام کنند.

در حال حاضر ۳نوع تعرفه خدمات درمانی در کشور وجود دارد که عبارتند از: تعرفه های بخش دولتی، خصوصی و خیریه ای. قیمت هر خدمت در این سه گروه متفاوت است و در این میان بیشترین قیمت به بخش خصوصی و کمترین قیمت برای بخش دولتی درنظر گرفته شده است. تنوع در قیمت ها و وجود این تعرفه های متفاوت نیز به یکی از آفت های بخش درمان تبدیل شده است و مشکلات زیادی برای بیماران رقم زده است. یکی از بیماران درباره این تفاوت قیمت ها گفت:

برای عمل جراحی فتق به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کردم و اعلام کردند که با پرداخت ۴میلیون تومان این عمل انجام می شود درحالی که همین عمل را دربیمارستان دولتی با پرداخت ۵۰۰هزار تومان زیرمیزی به پزشک جراح با قیمتی بسیار پایین انجام دادم البته در مراجعه به یکی از بیمارستان های تأمین اجتماعی به من داروی مسکن دادند و گفتند که ۴ ماه بعد مجددا مراجعه کنم تا برایم تصمیم بگیرند. این بیمار با ۳نوع رفتار ناشی از ۳نوع سیاستگذاری در بخش درمان کشور روبه رو بوده البته به نظر می رسد اگر به مراکز درمانی متنوع تری نیز مراجعه می کرد می توانست شاهد تنوع بیشتری نیز باشد.

مشکل دیگری که گوناگونی تعرفه های درمانی برای مردم به وجود آورده به سهمی که بیمه ها از هزینه درمان به عهده می گیرند مربوط می شود. بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) هزینه درمان بیمه شدگان شان را بر پایه قیمت های دولتی پرداخت می کنند و هنگامی که بیمه شدگان در بیمارستان و مراکز خصوصی تحت درمان و مداوا قرار می گیرند اگر چه هزینه هایشان را با تعرفه خصوصی پرداخت می کنند اما سازمان های بیمه گر (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) هنگام پرداخت هزینه ها از تعرفه دولتی استفاده می کنند.

به این ترتیب آن بخش از سهم سازمان بیمه گر که می بایست به بیمه شده پرداخت شود تنها براساس تعرفه های دولتی محاسبه و پرداخت می شود و فاصله بین تعرفه خصوصی تا دولتی را مردم عملا ناچارند از جیبشان بپردازند و سهم پرداخت از جیب مردم روزبه روز افزایش پیدا می کند. یکسان شدن تعرفه های درمانی و حذف تفاوت در تعرفه های خصوصی و دولتی و خیریه ای می تواند بیمه ها رابه پرداخت سهم واقعی از قیمت واقعی ملزم کند.

در جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که برگزار شد سازوکارهای یکسان سازی خدمات بیمه ای درمان پایه بررسی شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این جلسه درباره یکپارچگی عملکرد خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها و صندوق های بیمه پایه بحث هایی مطرح شد و در آخر قرار شد که دبیرخانه شورای عالی بیمه این موضوع را با همکاری اعضای خود دنبال کرده و پیشنهادهای مشخصی را مطرح کند. در حال حاضر بیمه های پایه درمانی متفاوتی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر در مراکز درمانی برخوردهای متفاوتی با مردم می شود.

این برخوردها بسته به اینکه فرد دفترچه بیمه درمانی کدام نهاد یا سازمان را در دست داشته باشد، متفاوت است. افرادی که دفترچه تأمین اجتماعی دارند با کسانی که دفترچه بیمه شرکت نفت را دارند از مزایای متفاوتی برخوردار می شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر ۲۳سازمان و صندوق دولتی خدمات بیمه ای در کشور وجود دارند که هر کدام دفترچه ای جداگانه به بیمه شدگانشان می دهند، به همین تعداد نیز میان کیفیت خدماتی که این دفترچه ها از آن برخوردارند تفاوت وجود دارد.

این تفاوت ها از سال های گذشته به یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی مردم در بخش درمان تبدیل شده و دولت قصد دارد تا با یکسان کردن این خدمات و افزایش کیفیت برخی دفترچه ها بخشی از مشکلات حوزه درمان را حل کند. سازمان بیمه سلامت ایران برای اجرای سیاست یکسان بیمه درمان پایه تاسیس شد اما با وجود گذشت بیش از یک سال از تاسیس این سازمان هنوز اتفاق جدیدی در این حوزه به وقوع نپیوسته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات