سلامت>  درمان- میسوری: یک جراح که در سال ۲۰۱۰ فلج شده بود اکنون با ویلچر به اتاق عمل می آید و بیماران را جراحی می کند.

تد رامل جراحی بود که پیش از فلج شدن سالانه ۱۰۰۰جراحی موفقیت آمیز انجام می داد اما به علت مبتلا شدن به نوعی کیست بدخیم دچار فلج شد.

او می گوید: فقط به خاطر همسر و کودکانم به زندگی خود ادامه دادم وگرنه مدام یک اسلحه را که سرم را نشانه رفته بود تصور می کردم.

گفتنی است اکنون او با یک ویلچر بالای سر بیماران حاضر می شود و بسیاری از عمل های جراحی مشکل را انجام می دهد، در این بیمارستان او نمونه یک پزشک متعهد است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات