میان مهره های کمر در دیسک کمر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میکند. هنگامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنید، به دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کند.

به گزارش افکارنیوز ، هنگامی که در مورد سلامتی صحبت به میان می آید، بی تردید وضعیت صحیح قرارگیری بدن شما هنگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قرار خواهد گرفت زیرا به اندازه تغذیه مناسب، ورزش، پرهیز از مواد الکلی و مخدر و سیگار در حفظ سلامتی بدن موثر میباشد. وضعیت صحیح قرارگیری اندامها کمک می کند تا کارهایتان را با انرژی بیشتر و استرس و خستگی کمتر به انجام رسانید.

هنگامیکه وضعیت بدن شما در حالت مناسب می باشد:


۱) هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
۲) وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی می باشد.
۳) اعضاء حیاتی بدن در مکان صحیح قرار دارند.
۴) عملکرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت می پذیرد.
۵) در دراز مدت بر روی دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
۶) استخوانها و مفاصل در وضعیت صحیح خود قرار دارند و کارایی عضلات حداکثر میباشد.
۷) تحلیل و سایش نابهنجار مفاصل کاهش یافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
۸) از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری می کند.
۹) از مشکلات کمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری می کند.
۱۰) از خستگی جلوگیری میکند زیرا استفاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را کاهش می دهد.
۱۱) در بهبود ظاهر شما موثر است.

وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد می گردند:


۱) سوانح و مصدومیتها.
۲) اضافه وزن و چاقی.
۳) تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
۴) مشکلات بینایی.
۵) کفش نامناسب و پاشنه بلند.
۶) عادات نشستن، ایستادن و خوابیدن بی دقت.
۷) اعتماد بنفس پایین.
۸) عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر.
۹) طراحی نامناسب محل کار.

مهمترین قسمت بدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کند، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوسهای طبیعی است که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. ستون فقرات از ۳۲-۳۴ مهره تشکیل یافته:

۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره خاجی و ۳ الی ۵ مهره دنبالچه ای.

میان مهره های کمر در دیسک کمر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میکند. هنگامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنید، به دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کند.

● شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح


۱) عضلات قوی و انعطاف پذیر.
۲) حرکات طبیعی مفاصل.
۳) توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات.
۴) آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.

● تست وضعیت صحیح بدن


شما با این ۲ تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیح و طبیعی بدن خود آگاه گردید:

۱) تست دیوار


از طرف پشت به دیوار تکیه داده در حالیکه پشت سر و باسن شما با دیوار تماس داشته و پاشنه پا ۱۵ سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود را اندازه بگیرید. اگر این فاصله در ناحیه گردن ۵ سانتیمتر و در کمر بین ۲.۵ تا ۵ سانت باشد وضعیت بدن شما ایده آل است و گرنه باید به یک پزشک متخصص مراجعه کنید.

۲) تست آینه


▪ نمای روبرو: روبروی یک آینه تمام قد بایستید و موارد زیر را چک کنید:

۱) شانه های شما باید همسطح و تراز باشند.
۲) سر شما باید مستقیم وصاف باشد.
۳) دو سوی باسن شما همسطح و تراز و کشکک های دو پا باید مستقیم رو به جلو باشند.
۴) فاصله میان بازوها و دو طرف بدن یکسان میباشد.
۵) قوزک های دو پای شما باید مستقیم و صاف باشد.

▪ نمای پهلو: با گرفتن عکس و یا کمک از یک دوست میسر میباشد:

۱) سر باید قائم و افراشته باشد و به جلو و یا عقب خمیده و افتاده نباشد.
۲) چانه باید موازی با سطح کف اتاق باشد و به سمت پایین و یا بالا کج نشده باشد.
۳) شکم باید هموار و مسطح باشد.
۴) زانوها باید صاف و مستقیم باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات