عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: حسن روحانی رئیس جمهور در اولین سال آغاز به کار دولت یازدهم همزمان با ۱۶ آذر ماه با دانشجویان دانشگاه های مختلف در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران دیدار کرد.

روز دانشجو

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.

۱۶آذر

حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات