سلامت>  عمومی- گروه دانش و سلامت- زهرا رفیعی: روز سه شنبه ۱۹آذر یک روزنامه صبح تهران در گزارشی با عنوان قیمت اعضای بدن انسان در بازار سیاه تهران، با دلالی مصاحبه کرده بود که تکنیک های خود را برای خرید اعضای بدن بیماران مرگ مغزی یا کلیه از کسانی که نیاز مالی داشتند، بیان می کرد.

فارغ از صدق و کذب ماجرا که قطعا نویسندگان روزنامه مذکور باید برای آن مدارکی هم داشته باشند، این موضوع با انکار جامعه پزشکی مواجه شده، به طوری که دبیر انجمن نفرولوژی ایران موضوع را به شدت تکذیب کرد و گفت پیوند اعضا در بیمارستان های دولتی رایگان انجام می شود و امکان دلالی پیوند اعضا به هیچ وجه در کشور وجود ندارد.

به گزارش مهر، دکتر محسن نفر خواستار برخورد با این رسانه شد و اضافه کرد: امکان دلالی پیوند اعضا به هیچوجه وجود ندارد برای پیوند عضو ابتدا باید از خانواده فرد دچار مرگ مغزی، رضایت گرفت و به بیمار تعیین شده آن را پیوند زد و انتخاب بیمار و انتقال عضو پیوندی فقط با نظارت وزارت بهداشت انجام می شود.

این تنها واکنش به این گزارش نبود، دکتر سیداحمد تارا، مدیر اداره کل مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز گفت: برای امر پیوند عضو ازجمله پیوند عضو مرگ مغزی حداقل ۵۰نفر دخیل هستند. برای یک پیوند عضو تمام وزارتخانه درگیر می شود و آنقدر بوروکراسی این کار زیاد است که بیشتر مواقع این بیماران نیازمند عضو پیوند هستند که از ادامه راه خسته می شوند.

داریوش آرمان دبیر هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی مخالفت چنین گزارشی است، او گفت: قاچاق آسان عضو بدن انسان، حداقل در جامعه حال حاضر ایران امکان ندارد چه برسد به فردی که خیلی راحت در رسانه ای این ادعا را داشته باشد که می تواند همه اعضا ازجمله کلیه و قلب را بخرد و بفروشد! همچنین تمام فهرست بیماران و اهدا کنندگان کلیه با تدابیر ویژه و محرمانه در اختیار انجمن است و قابل دسترسی نیست. اگر هم واقعا دلالی به هر ترتیبی دسترسی داشته است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند.

دکتر کتایون نجفی زاده، رئیس شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز معتقد است که دلالی که از وی گزارش تهیه شده یا مشکل روانی دارد یا دروغگو است. چندی پیش بی بی سی گزارشی در مورد تجارت پرسود و مخفیانه اعضای بدن در چین منتشر و اعلام کرد که سیستم این تجارت غیرقانونی آنقدر عریض و طویل و پیچیده است که مشتریان پولداری در چین را نیز پوشش می دهد.

تهیه این گزارش در روزنامه مذکور پرده از تجارت غیرقانونی ای برداشته است که می تواند شروع فرایند رفع معضل باشد. صرفا انکار وجود چنین افرادی با چنان مهارت هایی در یافتن بیمار و خریدن پزشک و استخدام پرسنل حرفه ای منجر به حل مسئله نیست. یادمان نرود وقتی رسانه ها در مورد بیماری که در مزارع اطراف تهران رها شده بود گزارش تهیه کردند، در ابتدای امر مسئولان همه از در انکار وارد شدند و اصرار ها و پیگیری های رسانه ها بود که منجر به افشای حقیقت شد.

در نتیجه همان تلاش ها بود که وزارت بهداشت با عاملان آن اشتباه برخورد قانونی کرد. بهتر است در این مورد نیز پیش از انکار ببینیم آیا واقعا امکان چنین خطایی در جامعه پزشکی وجود دارد. قدر مسلم این است که تجارت کثیف اعضای بدن در همه جای دنیا وجود دارد و از قضا مشتریان پولداری هم دارد. لذا به جای انکار حقیقت که فقط به پاک کردن صورت مسئله منجر می شود به فکر مقابله با آن باشیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات