نشاط، عاملی است که در این روز ها افراد بسیاری به دنبال آن هستند و برای یافتن آن راه های مختلفی را امتحان می کنند آیا یکی از راه های افزایش نشاط انجام ورزش های کششی مخصوص است.

ملت ایران به نقل از نیک صالحی، دکتر محمود معتمدی، جراح ارتوپد گفت: بعضی از حرکات کششی تا اندازه ای آرامش خاطر بوجود می آورد و باعث می شود افراد از روح ی ه شادی برخوردار شوند. وی افزود: این پنج حرکت کششی که روزانه به صورت ده مرتبه قبل از صبحانه و ده مرتبه قبل از ناهار و شام انجام شود تاث ی ر بسزایی در روحیهٔ افراد دارد.

وی با اشاره به این پنج حرکت گفت:

۱-دست ها را به طرف جلو و سر، پشت گردن و کمر ببرند و به آهستگی کمر را حرکت دهند.

۲-دو پا را در شکم خم کنند و پنج ثانیه بشمارند و سپس رها کنند.

۳-دو پا را در قسمت سینه با دو دست بگیرند و به اندازه پنج حرکت بشمرند.

۴-بدون تکان دادن سر و گردن به پشت خوابیده و پای راست را روی پای چپ قرار دهند و کمر را بچرخانند و باالعکس.

۵-دست چپ را به طرف دست راست قرار دهند و با کمک دست چپ کمر را از زمین بلند کنند و بر عکس این حرکت را با دست راست انجام دهند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات