دانشمندان موسسه ماکس پلانک موفق به مشاهده یک فوتون بدون جذب آن شدند.

به گزارش افکارنیوز ، نور دارای اهمیت فراوانی است، زیرا امکان مشاهده دنیای اطراف و ثبت تصاویری از محیط را می دهد و همچنین طی مسافت های طولانی و از خلال فیبرهای نوری امکان برقراری ارتباط را فراهم می سازد.

تمامی شیوه های کنونی شناسایی نور دارای یک ویژگی مشترک به نام جذب و بنابراین نابودی فوتون هستند.

مشاهده فوتون های منفرد بدون جذب آن ها همواره یک رویا بوده است.

تیمی از دانشمندان در برنامه «تقسیم دینامیکی کوانتومی» متعلق به پروفسور گرهارد رمپه در موسسه «ماکس پلانک کوانتوم نوری» هم اکنون برای نخستین بار تکنیکی را ابداع کرده اند که فوتون را حین شناسایی بدون لمس شدن رها می کند.

در آزمایش انجام شده یک فوتون ورودی از یک رزوناتور نوری منعکس می شود. این رزوناتور شامل یک اتم منفرد است که در وضعیت برهم چینی آماده می شود.

انعکاس فاز را تغییر می دهد و این فاز برای رهگیری فوتون اندازه گیری می شود.

شیوه ارائه شده تکنیک جدیدی را برای افزایش قابل توجه کارآیی شناسایی کوانتوم نوری منفرد پیش رو می گذارد و دارای کارکردهای مهمی برای تمامی آزمایش هایی است که در آن فوتون ها جهت کدبندی کردن و برقراری ارتباط اطلاعات کوانتومی به کار می روند.

عناصر کلیدی در این آزمایش یک اتم روبیدیوم منفرد و یک حفره نوری است. حفره نوری رزوناتوری برای نور است که از دو آینه منعکس کننده در فاصله بسیار کوتاه استفاده می کند.

اتم در مرکز حفره به دام می افتد؛ جایی که نیروهای نور به شدت آن را در تمامی سه بعد محدود می کنند.

توانایی مشاهده فوتون های منفرد بدون نابودکردن آن ها یا تغییر دادن درجه آزادی شان در تعدادی از آزمایش ها کارآمد است.

موفقیت جدید امکانات نوینی را برای استفاده از فوتون های منفرد در ارتباطات کوانتومی و پردازش اطلاعات کوانتومی در اختیار می گذارد.

با تکنیک ارائه شده، انتقال موفق یک فوتون در شبکه ای کوانتومی می تواند بدون نابودکردن اطلاعات کوانتومی آسیب پذیری که در آن کدبندی شده اند، صورت گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات